Tájékoztató ügyvédi díjakról

Az ügy vitelének díját elsődlegesen az ügy bonyolultsága, a várható időtartama és az értéke határozza meg, de minden esetben megbeszélés tárgya.

Tájékoztatásul néhány lehetséges dij:

Konzultáció dija : 20.000,- Ft

Ügy vitele 15.000,- Ft-tól 20.000,- Ft / óra elszámolás szerint

Polgári peres ügy vitele – biróság előtti eljárás – minimum 300.000,- Ft vagy az ügyérték 5%-10 %-a.

Büntető ügy vitele – nyomoztai szaktól :minimum 300.000,- Ft

Az ügyek vitelének díjába a perköltségek – illeték, dij, egyéb költségek nem számítanak be – azonban magában foglalják jellemzően a féllel való telefonos, és személyes konzultációt, a hatóságok előtti megjelenést a szükséges időtartamban, járulékos egyéb költségeket, posta irodaszer stb. Ezt a megbízási szerződés mindig pontosan rögzíti.